GÅ INN PÅ MIN IDRETT FOR PÅMELDING

PÅMELDING OG ADGANG ARENA  

Påmelding skjer via www.minidrett.no innen påmeldingsfristen 10. januar 2021 innen kl 23:59. Rennet kan bli fulltegnet i enkelte klasser før fristen. Det er INGEN etteranmelding. Rennet gjennomføres i tre kohorter a 200 personer (150 løpere). Mellom hver kohort tømmes arenaen HELT før neste kohort kommer inn. Tidsplan for gjennomføring kommer på vår hjemmeside. Dette blir et annerledes renn i strengt covid-19 format.

Vi ber alle respektere de reglene vi setter. Startnummer hentes klubbvis dagen før i Holmenkollen. Kun løpere slipper inn på arena. Adgangskort er startnummeret som man skal ha på seg før ankomst. I tillegg blir det noen gitte «voksenhjelperplasser» fra hver klubb til hver kohort, basert på antall påmeldte løpere fra klubben. Disse plassene tildeles hver klubb mandag 11. januar. Løpere skal slippes av på angitt parkering. Ingen foreldre utenom disse kohortene skal være på arenaen eller nær løyper. 

Spørsmål/feilmeldinger med www.minidrett.no må stilles til: minidrett@idrettsforbundet.no / tlf: 21029090.
Spørsmål/feilmeldinger vedrørende påmelding stilles til sekretariatet ved synnove.erdal@gmail.com