Informasjon om rennet


Rennmodell og stilart
Distanserenn med klassisk stilart. 

Distanser

8 år                                      1km

9-12 år:                                2km

13-14 år:                              3km

15-16 år:                              5km

K 17-20 år + senior:           5km

M 17-20 år + senior:          10 km

Sted
Sørkedalen skiarena, Heikampveien, Oslo

Parkering
Parkering på jordet på høyre side av Sørkedalsveien ved ankomst fra byen. Kr. 100,- via vipps #565807

Løypekart


Smøretips

Kommer

Startliste
https://live.eqtiming.com/60862#contestants  Listen vil bli oppdatert med etteranmeldte (de som meldte seg på etter mandag 7. mars) lørdag kveld. 

Klubb-båser
Alle klubber kan finne seg plass på sletta før stadion (klubber tar med egne vimpler/flagg).

Resultater
Kommer på www.njardrennet.no og eqtiming. 

Protester
Protestfrist kan settes til et tidsrom som passer arrangør. Protester sendes på mail til agdokk@gmail.com til rennkontor, som formidler videre til juryen.

Tidtakning
Tidtakerbrikke i startnummer fra EQ Timing. 

Lisens
Alle utøvere som skal delta i skirenn som er godkjent av NSF eller skikrets plikter å tegne NSF sesonglisens (årslisens) eller NSF engangslisens fra den dato utøveren fyller 13 år til den dato man fyller 79 år. Engangslisens kan kjøpes på rennkontoret og koster kr 60 (13-25 år)/kr150 (26 år og eldre). Barn under 13 år som er medlem av lag tilsluttet NIF og NOK, er forsikret gjennom idrettsforsikring for barn. Det er utøvers/foresattes eget ansvar å ha løst skilisens. Utøvers klubber skal kontrollere at alle har skilisens ved påmelding til renn.

Regler vedr. startkontingent ved avlysninger/flytting av renn
Ved avlysning av renn før renndagen kan arrangøren beholde inntil 50 % av startkontingenten til dekning av utgifter. Ved avlysning i løpet av renndagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen "force majeure", beholder arrangør startkontingenten.

Telefonliste 

 • Anita Østmoe, Rennleder, 928 93 881
 • Åsmund Gram Dokka, Ass. Rennleder, 977 22 277
 • Fredrik Stray, Speaker, 951 43 148
 • Tove Gunnes Kozar, Sekretariat, 950 66 589
 • Sondre Bollum, Sponsorer, 971 76 568
 • Jørgen Flaa, Parkering, 452 69 065
 • Ingerid Langslet, Kafé, 990 30 370
 • Monica Jacobsen, Løype, 91 88 08 52
 • Nicolai Jebsen, Løypesjef, 462 82 222
 • Daniel Larsen, Start, 917 47 731
 • Torbjørn Hansen, Mål, 406 38 082
 • Helle Tollehaugen, Premie, 913 42 834
 • Linda Opedal, Rennlege, 901 62 887
 • Frode Viste, Teknisk delegert (TD), 916 93 485