SMITTEVERNREGLER OG ANNEN PRAKTISK INFORMASJON

Informasjon

Rennet er dessverre avlyst i 2021 grunnet smittesituasjonen i Oslo.

Påmelding

Antall tillatte voksne per klubb avgjøres på bakgrunn av startlisten, voksne registrer seg før inngang på arena.

Rennmodell og stilart
Distanserenn med klassisk stilart. Rennet inngår i Snø Cup. Intervallstart med fokus på størst mulig spredning av utøvere.

Distanser og klasser
I år er det kun 15 og 16 åringer som kan delta. Rennet gjennomføres med individuell start. Alle klasser går 5 kilometer klassisk.

Kohorter
3 kohorter med 200 personer i hver, der av ca 150 utøvere og 50 voksne i hver. De eldste starter først. Ytterligere fordeling av klasser og kohorter kommer når vi har full oversikt over påmeldingen.

Kohort Tidspunkt (foreløpig)
1 kohort ca. kl 09:00-11:00 

2 kohort ca. kl 11:00-13:00
3 kohort ca. kl 13:00-15:00

Sted
Holmenkollen skiarena

Etteranmelding
Dette er ikke mulig pga coronarestriksjoner.

Parkering
Parkering ved hoppsletta for alle, kan vente i bilen, men ikke oppholde seg på parkeringen, egen dropp-off og hentesone. 100 kr kan Vippses til Njård Langrenn #87973 før eller ved ankomst parkering (frivillig)

Smøretips
Kommer

Løypekart
Kommer

Startnummer
Hentes klubbvis i Holmenkollen kvelden før mellom kl. 18-20 (fredag 15. januar) i Holmenkollen skiarena. Hver løper må ha startnummer ved ankomst arena.

Startliste
Kommer på https://www.njardrennet.no/startlister/ og EQtiming

Toaletter
Noen toaletter i servicebygget, følger egne regler.

Klubbåser
Alle klubber har egne båser (klubber tar med egne vimpler/flagg).

Testing av ski
Inne på arena, ski kommer ferdig preppet. Klubber hjelper med smøring.

Oppvarming
Inne på arena, primært løping.

Resultater
Kommer på www.njardrennet.no

Protester
Protestfrist kan settes til et tidsrom som passer arrangør. Protester sendes på mail til agdokk@gmail.com til rennkontor, som formidler videre til juryen.

Smittevernsveileder
Kommer

Drikke ved målgang
Ingen

Premiering
Ingen premiering

Startkontingent
Per person: 130 kr. Betales direkte ved påmelding eller etterfaktureres.

Tidtakning
EMIT-brikke på foten. Brikkeleie 50 kr i tillegg, oppgis ved påmelding.

Lisens
Alle utøvere som skal delta i skirenn som er godkjent av NSF eller skikrets plikter å tegne NSF sesonglisens (årslisens) eller NSF engangslisens fra den dato utøveren fyller 13 år til den dato man fyller 79 år. Engangslisens kan kjøpes på rennkontoret og koster kr 60(13-25 år)/kr150 (26 år og eldre). Barn under 13 år som er medlem av lag tilsluttet NIF og NOK, er forsikret gjennom idrettsforsikring for barn. Det er utøvers/foresattes eget ansvar å ha løst skilisens. Utøvers klubber skal kontrollere at alle har skilisens ved påmelding til renn.

Regler vedr. startkontingent ved avlysninger/flytting av renn
Ved avlysning av renn før renndagen kan arrangøren beholde inntil 50 % av startkontingenten til dekning av utgifter. Ved avlysning i løpet av renndagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen "force majeure", beholder arrangør startkontingenten.

Renninformasjon og leder
Se www.njardrennet.no og https://www.facebook.com/njaardrennet for oppdatert informasjon.
Andre spørsmål kan rettes til rennleder Åsmund Gram Dokka Mobil: +47 977 22 277 og mail: agdokk@gmail.com