Njård ønsker velkommen til det tradisjonsrike Njårdrennet i Holmenkollen. Stilarten er klassisk. I tillegg til denne siden så har vi en "levende" facebook side hvor vi vil dele sosial informasjon om rennet og her kan du også stille spørsmål : https://www.facebook.com/njaardrennet. Njårdrennet inngår i SNØ Cup (15-16 åringer).