Vi vil ha følgende startrekkefølge og distanser i Njårdrennet 2018.

Klassisk 10 KM : Senior damer, Senior Herrer, K19/20, M19/20, M18, M17

Klassisk 7,5 KM : K18, K17

Klassisk 5 KM : G16, G15, J16, J15

Klassisk 3 KM : G14, G13, J14, J13

Klassisk 2 KM : G12, G11, J12, J11, G10, G9, J10, J9

Klassisk 1 KM : G8, J8