Spørsmål/feilmeldinger vedrørende påmelding stilles til sekretariatet ved synnove.erdal@gmail.com

Spørsmål/feilmeldinger med www.minidrett.no må stilles til: minidrett@idrettsforbundet.no/tlf: 03615

Øvrige spørsmål stilles til rennleder: Morten Dybdahl /mortendybdahl@gmail.com / 93418714