Ved avlysning av rennet før renndagen, kan arrangøren beholde inntil 50 % av startkontingenten til dekning av utgifter. Ved avlysning i løpet av renndagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/ klimatiske forhold eller annen ”force majeure”, beholder arrangøren startkontingenten (ref Norges Skiforbunds Rennreglement).